THEMAZENDER – TALKSHOWS MET INHOUD

Om als organisatie nadrukkelijk onderscheid te maken is het delen van kennis tegenwoordig een must. Een duidelijke profilering, het uitdragen van je professie en openstaan voor discussie zijn de bouwstenen van groei voor de komende jaren.

Door intensief een thema te claimen en dat middels video te ondersteunen wordt jouw bedrijf de specialist, de vraagbaak en ook de voor de hand liggende partij bij gunning van een project of opdracht. Jij bent immers de partij die het meest zichtbaar is! Wij zoeken samen met jou nadrukkelijk naar inhoud en faciliteren dat met techniek.

INHOUD

We beginnen met het precies vaststellen van de doelgroep. Daaromheen bedenken we gezamenlijk de content. Vragen die aan de orde komen, zijn:

  • Wie is de primaire doelgroep en wat is het doel van de uitzending?
  • Waar kan de content vandaan komen en welke diepgang kiezen we?
  • Hoe gaan we dat redigeren en hoe behouden we de duurzame kwaliteit?
  • Wie gaat het presenteren en welke vorm kiezen we?
  • Hebben we publiek nodig (in de zaal en online)?
  • En vooral: wat is het beoogde effect van de uitzending(en)?

We hebben veel ervaring in het samenstellen van content en begeleiden je bij de samenstelling en opbouw. Ook zijn we gewend om samen te werken met jouw eigen communicatieafdeling of redactie om zo het programma gezamenlijk vorm te geven.

"We beginnen met het precies vaststellen van de doelgroep."

TECHNIEK

Elke locatie kunnen we inrichten als studio. Voor eventueel publiek is er natuurlijk wel extra ruimte nodig. We gebruiken 4 à 5 camera’s en kunnen op die manier vanuit diverse standpunten filmen en krijgen daarmee een dynamisch beeld: fijn en interessant voor de kijker. Deze beelden schakelt de regisseur ter plekke. De beeldmix is direct klaar voor de kijker, het publiek en de eventuele kijker thuis of op kantoor. Er hoeft na afloop niet meer gemonteerd te worden.

Met deze techniek bespaar je dus op mankracht en kun je zeer actueel publiceren. We kunnen de studio ook eenvoudig op speciale locaties inrichten. Denk bijvoorbeeld aan beursstands, evenementen, lanceringen, zaal met publiek, etc.

Indien gewenst kunnen we hierbij ook het ‘second screen’ activeren. Via Facebook en/of Twitter kun je de kijker nog intensiever bij de uitzending betrekken. Wij hebben veel ervaring met social media en kennen de sleutelpersonen om dit intensief te ondersteunen.

Themazender.nl is opgezet voor verdieping en kennisverspreiding. Met onze marketingachtergrond denken wij graag mee over de relevantie, doelgroepsegmentatie en de juiste vorm van storytelling.