STORYTELLING FILMS

Bij een goed verhaal lichten dezelfde delen in je hersenen op als wanneer je zelf iets intens beleeft. Bij een saai verhaal vindt luisteren plaats in het deel van je hersen dat ook woordjes stampt. Dit bijzondere en tegelijkertijd eenvoudige gegeven verklaart alles over de kracht van storytelling. Of je nu een verhaal schrijft, een verhaal hoort of een film maakt, je wilt dat je luisteraar in vervoering raakt en zich kan identificeren met jouw verhaal.

Scènes die in de film het beste gewaardeerd worden zijn scènes die gaan over alledaagse dingen. De reden: je krijgt een inkijkje in hoe het er bij anderen aan toe gaat. Toegegeven: het is gespeeld. Maar daar geeft je brein niet om. Leergierig als het is zoomt het in op alles wat écht handelen is. Je wilt ideeën voor mocht je zelf ooit in die situatie terecht komen. Identificatie, het principe dat je je associeert met personages in verhalen, is een onmisbaar ingrediënt van een goed verhaal.

Vertaal storytelling naar professionele film
Stel je verkoopt schoenen, hoe zou het dan zijn als deze video de kijker het gevoel geeft de schoen heel even in handen te hebben? Of je geeft les op een vakschool, hoe zou het dan zijn als de kijker een film ziet over een docent die met passie lesgeeft over zijn vakmanschap? Of misschien ben je wel manager en wil je je medewerkers vragen iets drastisch te veranderen, hoe zou het dan zijn als ze door jouw verhaal al iets van het toekomstige succes kunnen voelen?